Saturday, February 23, 2013

BIỂN ÂN BIỂN OÁNNhững dòng sông chảy về lòng biển rộng,
Mang về nguồn biển mặn nước xanh trong,
Hàng vạn thứ lênh đênh lướt theo dòng,
Như trả lại bụi trần loang vết tục,

Tạ ơn biển đưa thuyền nhân tới bến,
Là cầu nối tâm tối đến tương lai,
Nguồn mưa tuôn đổ xuống ruộng những ngày,
Trời nắng hạn khô cằn nhà nông đợi,

Nôi hải sản nuôi loài người muôn thuở,
Lúc biển vui mặt bỗng trở mơ màng,
Khi biển giận tạo ra cảnh lầm than,
Gây kinh hãi cho muôn ngàn ngư phủ,

Người dân Việt tâm tư còn ủ rũ,
Hàng vạn người thân xác gởi biên khơi,
Bao hồn oan rên rỉ tận cuối trời,  
Biển gây oán tạo ân cho giống Việt?

VÂN NGUYỄN –FEB 2013.