Monday, October 20, 2014

20 NĂM NHÌN LẠIĐồng môn Hoàng Diệu của trường xưa,
Tuổi giờ sáu bó có hơn chưa ?
Vui buồn vận mệnh từ dạo ấy,
Thắm thoát qua hai thập kỷ thừa,

Thanh Hà thưở tóc hãy còn đen,
Vợ chồng hạnh phúc chẳng bon chen,
Hôn thê nay sống bên trời Mỹ,
Để lại đơn côi lúc đỏ đèn,

Huỳnh Kim nhàn hạ bến quê hương,
Cháu con xa xứ cách đại dương,
Còn Thúy bao năm dài thục nữ,
Gã con về Úc vạn dặm đường,

Kim Anh vừa đến xứ cờ hoa,
Cháu nội lên hai đã gọi bà,
Hưng về an nghỉ vùng lạc cảnh,
Được mấy năm rồi đã vắng xa,

Phước Điền làm việc sở giao thông,
Về hưu cũng có mấy năm ròng,
Nhậu nhẹt hơi nhiều xe không láy,
Bây giờ vui thú tuổi làm ông,

Tường Vân số hưởng lúc nhàn cư,
Nghĩ việc bao năm lúc xin từ,
Hôn thê sang Mỹ chê không ngụ,
Nhớ chồng nhớ xứ  trở về ư?

VÂN NGUYỄN. OCTOBER 20, 2014. 6.00 AM.

VIẾT ĐỂ NHỚ VỀ CÁC BẠN ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU (63-70).