Sunday, October 19, 2014

TRÒN MỘT TUỔI ĐỜI


Cháu nội lớn theo ngày tháng trôi,
Giờ đây vừa trọn một tuổi đời,
Đất Mỹ thênh thang nhiều chủng tộc,
Da vàng nó phải đổi tên thôi,
Mai mốt bước chân vào lớp học,
Nói tiếng Ăng-lê giọng Mỹ rồi,
Về thăm xứ Việt xem nguồn cội,
Biết có ưu tư tới giống nòi?


VÂN NGUYỄN. OCTOBER 19, 2014 . 3.25 AM.

VIẾT KỶ NIỆM SINH NHẬT TRISTAN NGUYỄN, GG, CALI.