Saturday, October 22, 2016

RỒI CŨNG PHẢI ĐI THÔIThiên tạo cho anh một mảnh đời,
Được sống cõi trần tạm nổi trôi,
Bảy mươi hai tuổi trời ban đấy,
Ngày tàn số tận phải đi thôi.

Thầy bạn xa gần không thấy lại,
Nguyện thầm anh sớm được về nơi,
Vĩnh hằng lạc cảnh thời an nghỉ,
Vui hưởng đầy vơi ở cõi trời.
VÂN NGUYỄN. SEPTEMBER 21, 2016. 5.50 AM.

VIẾT KÍNH TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH ANH HỒ HẢO HIỆP
(CHSHD) VỀ AN NGHỈ CÕI VĨNH HẰNG.