Thursday, November 24, 2016

VUI CHƠI VỚI THẦYNăm sáu năm trôi biết được thầy,
Phút vui nào đó hãy còn đây,
Nay người vĩnh biệt đời dương thế,
Nén nỗi lòng đau để tiễn thầy.

Vài ba tuần lại hỏi thăm nhau,
Tiệc nhỏ hàn huyên để giải sầu,
Bia ken chỉ một dù chưa sỉn,
Đủ rồi thầy nói chẳng thêm đâu.

Thỉnh thoảng có lần cũng đi rong ,
Cà phê tửu quán một đôi vòng,
Ở đây quán rượu rền nhạc sống,
Trò hát thầy nghe giọng ấm lòng.

Có lần dạo tới Pe-chan-gà,
Sòng bài phố núi cũng không xa,
Kéo máy cho vui vài ba cái,
Làm sao jack-pot ngại không ra.


VAN NGUYEN . NOVEMBER 24, 2016 .3.35AM .THANKSGIVING DAY.
VIẾT ĐƯA TIỄN HƯƠNG LINH THẦY VŨ NGỌC PHAN VỀ NƯỚC CHÚA.