Friday, September 30, 2016

LỜI CUỐIHôm nay cuối hành trình nơi cõi tạm,
Vĩnh biệt đời nơi ngày tháng buồn vui,
Hai mươi năm sinh sống ở xứ người,
Những kỷ niệm sinh thời khơi ký ức,

Người hôn thê lìa trần nhiều năm trước,
Để ngậm ngùi tiễn bước phút từ ly,
Hai con thơ rồi cũng sớm ra đi,
Bởi thiên lệnh hay cũng vì vắng số?

Ngày đến Mỹ cùng với thằng con nhỏ,
Chuỗi ngày làm cho đến tuổi về hưu,
Bảo lãnh thêm con gái phận buồn hiu,
Vì duyên số phải chịu nhiều cay đắng?

Những ngày trôi ước thầm trong khoảng lặng,
Thằng con trai còn sót lại quê hương,
Được đến đây niềm vui sướng khôn lường,
Ơn bề trên ơn người vương vấn mãi,

Nghĩa đệ huynh cõi trần nhiều ngang trái,
Tình quyến thuộc rồi cũng phải vỡ tan,
Nợ bằng hữu miền vĩnh cữu còn mang,
Mong tất cả sống an nhàn hạnh phúc.


VÂN NGUYỄN. SEPTEMBER 30, 2016 . 2.37 AM.
VIẾT KÍNH TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH NGƯỜI THẦY BẤT HẠNH,
 LÝ AN LỢI  CGSTHHD VỀ AN NGHỈ ĐỜI ĐỜI MIỀN LẠC CẢNH.