Friday, September 23, 2016

GIÃ TỪ DỈ VÃNG
Em đến xứ cờ hoa ngày cuối hạ,
Bỏ Hà thành kỷ niệm hãy còn đây,
Nơi đất lạ một tháng vẫn chưa đầy,
Tam thập lục kỷ niên nay đã tới,

Em sống vui hướng về tương lai mới,
Học và làm trong độ tuổi hồn nhiên,
Đời của em có lẽ ít ưu phiền?
Nên chẳng chút vấn vương miền dỉ vãng.

VÂN NGUYỄN . SEPTEMBER 22 , 2016 . 4.05 AM .
VIẾT TẶNG HELEN . LITTLE SAIGON .QUẬN CAM .