Wednesday, July 31, 2013

NIỀM VUI CUỐI TUẦN


Anh Huy đấy người cùng quê đất Sóc,
Nghề thông ngôn đời ngang dọc năm nào,
Lúc quê hương còn bom đạn khổ đau,
Đời binh nghiệp đã ra vào sinh tử,

Bỏ quê hương mang nỗi buồn viễn xứ,
Sang Hoa Kỳ cư trú giữa mùa đông,
Bang Kan-sas trời tuyết lạnh như đồng,
Chí làm trai xứ người không ngại khó,

Nghề thợ tiện một thoáng rồi từ bỏ,
Mở nhà hàng chợ búa có tiền thêm,
Hai vợ chồng vui hưởng sống êm đềm,
Cảnh đời hưu có nhà bên cạnh biển,

Cuối tuần có bạn bè nào đến viếng,
Lo tiệc tùng rượu thịt để hàn huyên,
Đời thấy vui thấy chẳng chút ưu phiền,
Anh đề nghị cuối tuần nên họp bạn.

VÂN NGUYỄN. JULY 29 TH, 2013.
VIẾT TẶNG ANH LƯU ĐỨC HUY, HUNTINGTON BEACH,  QUẬN CAM.