Wednesday, August 7, 2013

ĐỒNG MÔN NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆPTôi xin được gởi lời chào thân mến,
Tới đồng môn trước lạ đến thành quen,
Từ phương xa nào đó chắc êm đềm ?
Tiếng cám ơn cho lời khen tôi viết,

Từng theo dõi lời cô nên cũng biết,
Tấm chân tình cùng bạn với thầy cô,
Thời gian qua tâm sự cũng đầy vơi,
Trời Hoàng-Diệu năm xưa thời niên thiếu,

Tôi cảm thấy mọi người đều muốn hiểu,
Tới bệnh tình Điệp Nguyễn hiện ra sao ?
Tâm tình thư không đượm vẻ âu sầu,
Thật khó đoán mỗi người mang số mạng,

Tôi cũng ước một ngày trời trong sáng,
Thấy được cô qua khỏi cảnh lầm than,
Thầy cô bạn chắc phải lúc hân hoan,
Tình thân mến sẽ lan tràn các mạng.


VÂN NGUYỄN. AUG 6TH, 2013.
VIẾT TẶNG ĐỒNG MÔN NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP CHS HOÀNG DIỆU.