Wednesday, September 18, 2013

35 NĂM CÁCH BIỆT


Hai đồng nghiệp cùng chung nghề làm giáo,
Gặp lại nhau sau năm tháng ly hương,
Người được may vô sự ở cuối đường,
Kẻ thất bại chịu buồn phương lao lý,

Cô giáo Đinh cùng chồng sang được Mỹ,
Thầy giáo Cao lận đận chí lập thân,
Buổi ra khơi duy nhất chỉ một lần,
Sa vào lưới nên cam đành “mất dạy”,

Cô giáo trẻ xã thân cho con cái,
Cũng nhọc nhằn vất vả xứ cờ hoa,
Lo thằng con tốt nghiệp nợ y khoa,
Giờ tọai nguyện thấy con là y sĩ,

Thầy giáo trẻ sau những ngày lao lý,
Trở về quê làm tài xế xe đò,
Năm tháng dài cuộc sống có cam go,
Vừa mới đến nhờ thằng con lính Mỹ,

Ba mươi lăm năm dặm đường thiên lý,
Gặp được nhau vui quá để hàn huyên,
Thuở làm giáo còn xuân buổi bình yên,
Nay tóc trổ hoa râm phiền không nhỉ?


VÂN NGUYỄN. SEPTEMBER 17TH, 2013.
VIẾT TẶNG KIM BA CHSHD-VIỆT HÒANG RỄ HÒANG DIỆU.