Friday, September 26, 2014

NỬA ĐỜI CÒN LẠI


Xa quê từ lúc tuổi thanh xuân,
Tới Mỹ định cư vẫn độc thân,
Kinh doanh vốn giỏi phần may mắn,
Làm nên sự nghiệp mấy ai bằng,

Tuổi đời đang lúc diều hợp phong,
Cơ trời bỗng dựng nỗi long đong,
Chứng bệnh ung thư còn chưa dứt,
Tai biến làm thêm nát cả lòng,

Vui sống qua ngày thôi cũng xong,
Nửa thân vô vọng tủi thân chồng,
Hôn thê bên cạnh con tứ quí,
Một đời làm để hưởng gì không?

VÂN NGUYỄN. SEPT 26, 2014 .6.30 AM.

TO MY BROTHER-IN-LAW, MARK PHAN, HB, CALI.