Thursday, October 2, 2014

TÂM SỰ VỚI ANHĐôi tuần em tạm vắng xa anh,
Về thăm quê cũ bước độc hành,
Bởi mấy năm dài quanh với quẩn,
Bên trời đất Mỹ lắm đua tranh,

Em về ngắm lại nước non mình,
Gần bốn mươi năm hết lửa binh,
Chiến tranh để lại nhiều tang tóc,
Xem dân vui hưởng được an bình?

Em sẽ về thăm lại Sóc Trăng,
Quê quán ngày xưa có thân bằng,
Quyến thuộc nhiều năm chưa hội ngộ,
Không biết giờ nầy có khỏe chăng?

Em sẽ ghé thăm lại cổng trường,
Kỷ niệm thời thơ mãi còn vương,
Mong tìm thầy bạn ngày xưa cũ,
Để ngồi ôn lại phút thân thương.

VÂN NGUYỄN. OCTOBER 2, 2014. 5.20 AM.
VIẾT TẶNG KIM PHÚC CHSHD, VICTORVILLE, CALI.