Sunday, November 9, 2014

ĐÁ GÀThẩn thờ suy gẫm cảnh lầm than,
Nhân sinh cầm thú dã tương tàn,
Ngàn năm cỗ độ đang còn diễn,
Tạo hoá hay là chuyện thế gian?

Người ta dị chủng hờn chính kiến,
Thịt nát xương tan những nẽo đàng,
Gà trống muôn đời mang phẩn nộ?
Gặp nhau đâm đá bởi nghiệt oan?


VÂN NGUYỄN. NOVEMBER 8, 2014. 4.25 PM.