Wednesday, January 7, 2015

DUYÊN PHẬNTôi đã biết em thuở học trò,
Tuổi còn sách vở chẳng gì lo,
Hai đứa ngày xưa cùng chung trọ,
Thân thiết còn chưa biết hẹn hò,

Kế Sách quê tôi có dòng sông ,
Hòa Đại quê em lúa ngập đồng,
Lúc xa quê quán vào quân ngũ,
Quên cả bao nhiêu chuyện của lòng,

Những lần mỏi bước tạm dừng quân,
Về ghé thăm quê một đôi lần,
Gặp lại đời em thân bương chải,
Em buồn tôi cũng phải bâng khuâng,

Tôi hiểu lòng em như vấn vương,
Bạn xưa tuy chẳng học chung trường,
Hiểu được lòng nhau buồn nghịch cảnh,
Đành chịu chia xa tận cuối đường,

Chiến cuộc ngày đêm như chẳng ngưng,
Thân trai nợ nước chẳng đặng đừng,
Bởi lẽ vì đâu mà lổi đạo,
Khối tình phải gát lại sau lưng,

Phiêu bạc ngày xưa xuân tóc tang,
Đất nước chìm trong cảnh điêu tàn,
May gặp lại nhau trên đất khách,
Hoa tình nở rộ tựa hào quang,

Chợt nghĩ thầm thương ai lính trận,
Sinh tử đời như bọ thiêu thân,
Tối còn bay luyện ngày trở bụi,
Duyên phận nhân sinh chỉ một lần ???

KESACH  NGUYỄN. JANUARY 5 , 2015.
(THƯƠNG MẾN TẶNG VỢ HIỀN). NORTH CAROLINA.