Sunday, January 4, 2015

TRẮC ẨN


“Bao năm chinh chiến ta gần gũi,
Khi đến thanh bình lại biệt ly”
            Thơ Nguyễn thi Mắt Nâu.
Bao năm chinh chiến ta gần gũi,
Khi chiến tranh tàn lại biệt ly,
Kẻ trước người sau vì dong rũi,
Để tình nghĩa cũ phải chia phôi,

Ai hiểu cho ta đường vạn lý,
Xứ người quạnh quẻ kiếp đơn côi,
Thêm bước chân đi trong trắc ẩn,
Quên lời hẹn ước lúc chia tay,

Vì ta lỗi hẹn ngày đưa tiễn,
Nên người ở lại phải buồn đau,
Trước sau sum hợp nào trọn vẹn,
Mang niềm hận oán đến đời sau,

Nguyện ai với tấc lòng rộng mở,
Cho đời vơi bớt nỗi sân si,
Dẫu mai tên khắc lên bia đá,
Thanh thản xuôi về cõi tịch liêu.

MÙA ĐÔNG 2014.

KESACH  NGUYỄN  (HD 58-64). NORTH CAROLINA.