Tuesday, February 24, 2015

KHĂN TANG VIỄN XỨChào đời tới hạn phải chào đi,
Đời nhân bát thập cỗ lai hy,
Phút cuối xuôi tay về lạc quốc,
Cháu con lệ đẩm lúc phân kỳ,

Buồn thay con cháu đã tha hương,
Nói sao cho hết nỗi bi thương,
Khăn tang đây đó đường vạn dặm,
Chẳng biết gì hơn cảnh đoạn trường,

Ngày tàn số tận mẹ xa con,
Sanh ly tử biệt buổi héo hon,
Mẹ hiểu cho con lòng hiếu thảo,
Khăn tang viễn xứ vậy cũng tròn.

VÂN NGUYỄN. FEBRUARY 24 ,2015. 6.45AM.
VIẾT PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH TUYẾT NGUYỄN CHSHD, BRUSSELLS, BỈ.
CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH CỤ BÀ NGUYỄN THỊ QUỚI SỚM VỀ AN NGHĨ
ĐỜI ĐỜI MIỀN CỰC LẠC.