Tuesday, March 17, 2015

KỶ NIỆM 50 NĂMNăm mươi năm qua rồi như giấc mộng,
Bạn cùng trường cùng lớp ngóng về quê,
Gặp lại nhau khơi kỷ niệm lê thê,
Ngôi trường cũ cạnh bên thềm đất Sóc,

Năm mươi năm kể từ thời đi học,
Tuổi học trò trung học bước đầu tiên,
Hoàng Diệu tên danh phận bậc thánh hiền,
Đã lưu lại tiếng tăm miền lục tỉnh,

Năm mươi năm sự nghiệp phần thiên định,
Bạn cùng thời có kẻ được người không,
Như đàn con của nòi giống tiên rồng,
Gặp lại nhau cũng trong vòng định số,

Năm mươi năm vận thăng trầm cỗ độ,
Lục thập rồi hưởng trọn buổi nhàn cư,
Mong đồng môn đồng lớp tạ ân sư,
Mến chúc bạn môt ngày vui hôi ngộ.

VÂN NGUYỄN. MAR 16, 2015. 10.30 PM.
VIẾT CHÚC MỪNG CHSHD KHÓA 65-72 HỘI NGỘ THẬT VUI TẠI VƯỜN ME BÃY SÀO, SÓC TRĂNG, VIÊT NAM NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2015.