Friday, April 24, 2015

TƠ DUYÊN KỲ NGỘ


Tôi gặp em buổi đầu sân trường cũ,
Chẳng nghĩ gì khi em tuổi mười hai,
Khi lớn lên em vóc dáng trang đài,
Lúc tái ngộ làm tôi say lối mộng,

Từ dạo ấy tôi thẩn thờ trông ngóng,
Nghĩ thầm mơ một hình bóng giai nhân,
Đời quân ngũ tôi cuộc sống phong trần,
Duyên kỳ ngộ tôi em thành chồng vợ.

VÂN NGUYỄN. APRIL 24 , 2015. 8.10 AM.

VIẾT TẶNG ANH TRẦN DŨ CHSHD57-64 & TIÊU THỊ THÚY CHSHD 63-70 CALI.