Thursday, May 28, 2015

CÔ BÉ TRƯỜNG XƯA


Cô Bé ngày xưa buổi thiếu thời,
Học trò Hoàng Diệu đất chùa Dơi,
Năm năm mươi bảy cô vào lớp,
Đệ thất trường xưa kỷ niệm đời,

Bao năm trôi nỗi rời đại học,
Dạy tại trường nhà đất Sóc thôi,
Tuổi hạc vui đời nơi xứ Bỉ,
Viễn du đây đó hưởng cuộc đời.

VÂN NGUYỄN. MAY 28, 2015. 3.10 AM.
VIẾT KỶ NIỆM CÔ TRẦN THỊ BÉ CHSHD, CGSHD, BELGIUM.
VIẾNG THĂM XỨ CỜ HOA THAM DỰ ĐHCHSHD BẮC CALI  MAY 24,2015.