Thursday, July 30, 2015

HOA RỪNGLoài hoa lạ của rừng già hoang dã,
Nắng chiều vàng trên đất lạ mùa thu,
Làm thân em nổi bật giữa hoang vu,
Bởi nhân loại quí em từ vạn kiếp,

Da thịt em có hương trầm đặt biệt,
Để cho đời lạm dụng biết bao nhiêu,
Làm thần dược ai cũng thích cũng yêu,
Khiến thân em phải tiêu điều xơ xác.VÂN NGUYỄN . JULY 29 2015.4.30 AM.

VIẾT TẶNG QUẾ LÊ (CINNAMON), QUẬN CAM, CALI.