Sunday, July 12, 2015

NGÀY XƯA THÂN ÁI“Những ngày xưa thân ái,
        Anh gởi lại cho ai.”
     Cuộc đời ngày hôm nay,
     Đã tàn phai tuổi ngọc,

Thầy xưa trường đất Sóc,
      Đa số đã hưu rồi,
Có thầy sống đơn côi,
Buồn vui thời tuổi hạc,

Có thầy đời phiêu bạc,
Đời như giấc ngủ trưa,
Kể sao hết cho vừa,
Những ngày xưa thân ái.

VÂN NGUYỄN. JULY 11, 2015 . 2.40 PM.

VIẾT KÍNH TẶNG CÁC THẦY CÔ CGS TRUNG HỌC HOÀNG DIỆU.