Friday, August 14, 2015

RỒI MAI ĐÂY...Rồi mai đây tuổi già ta khuất núi,
Mảnh hình hài hòa cát bụi trần gian,
Trên đất khách hay trôi nổi lang thang,
Dưới biển rộng cạnh muôn ngàn vật lạ,

Con cháu ta chắc không còn vất vả,
Trở về quê chăm sóc mả ông bà,
Quên đi mất nơi ta được sinh ra,
Với kỷ niệm thân thương ngày niên thiếu,

Nguồn gốc Việt ngôn ngữ mình chẳng hiểu,
Tập quán thì chúng chưa chịu cảm thông,
Nhìn An Nam con cháu của tiên rồng,
Đổi hay đặt tên mình thay chữ Việt,

Rồi lắm lúc mơ hồ như chẳng biết,
Tổ tiên Hùng từng oanh liệt hy sinh,
Chống ngoại xăm bảo vệ nước non mình,
Rồi mai đây… biết còn tình chủng tộc ?

VÂN NGUYỄN. AUGUST 13, 2015. 11.50AM.