Saturday, October 17, 2015

HAPPY BIRTHDAY



Thằng cháu nội tháng mười tròn hai tuổi,
Phút hồn nhiên hớn hở với mọi người,
Còn tung tăng chạy nhảy tiếng cười tươi,
Được ông bác tặng cho tờ trăm bạc,

Ngày năm trước nó hãy còn ngơ ngác,
Thấy lạ thời như trẻ lạc tìm cha,
Chưa biết ai là thân quyến ông bà,
Chúc mừng nó lớn dần qua tuổi ngọc.


VÂN NGUYỄN . OCTOBER 12 , 2015 . 6.40 AM.

HAPPY BIRTHDAY TRISTAN NGUYỄN .