Tuesday, December 8, 2015

TUỔI ĐÔI MƯƠI
Lứa tuổi đôi mươi buổi thiếu thời,
Con đường học vấn chớ chẳng chơi,
Đậu thì hoan hỉ mời bạn tới,
Rủi rớt làm tâm phải rối bời,

Ngày rời trung học để về đâu?
Lắm kẻ suy tư nhứt cả đầu,
Ôn bài thi nữa vào đại học,
Có người dừng lại để làm dâu,

Nam thanh thi trượt mảnh tú tài,
Gát bút đầu quân phận đời trai,
Sa trường ghi dấu ngày gian khổ,
Gởi thời sinh tử cõi trần ai,

Nữ tú ngày xưa ở quê nhà,
Thời chiến hay bình ít bôn ba,
Đậu rớt có chi là chuyện lớn?
Giàu thì học tiếp khó thì ra.

VÂN NGUYỄN. DECEMBER 8, 2015. 4.05 AM