Friday, January 1, 2016

TẠ ƠN ANHTạ ơn anh cho em đường tươi sáng,
Từ buổi đầu tấp tễnh đến trường thi,
Bỏ bao công bao sức cũng chỉ vì,
Muốn cho em  được đậu vào đệ thất,

Tạ ơn anh cho em điều bí mật,
Về cuộc đời bất hạnh nhất đời Lan,
Để cho em gặp lại tấm thân nàng,
Rồi từ biệt tình đầu mang kỷ niệm,

Tạ ơn anh cho em mừng lên tiếng,
Để em nhìn thấy lại bóng hình cha,
Sau tám năm cách biệt với quê nhà,
Vì phải chịu tù đày nơi hoang đão,

Được tin anh lìa đời xa con cháu,
Trong ngậm ngùi em kính tiễn đưa anh,
Ước mong anh an nghĩ cõi thiên đàng,
Đời nhân thế từ đây anh vĩnh biệt.


VÂN NGUYỄN. NGÀY CUỐI NĂM 2015. 5.15 AM.
VIẾT TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH ANH LÊ MINH TRIẾT ( NGƯỜI THẦY,NGƯỜI ĐỒNG MÔN TRUNG HỌC HOÀNG DIỆU ) SÓC TRĂNG, VIỆT NAM, VỀ AN NGHỈ ĐỜI ĐỜI MIỀN CỰC LẠC .