Wednesday, March 2, 2016

QUEN EM


Biết em từ độ hai mươi,
Bây giờ em bốn mươi rồi tuổi xuân,
Anh nay quá độ lục tuần,
Nhìn em anh nhớ những lần gặp nhau,
Đời em đang buổi làm giàu,
Còn anh hưu bỗng biết sao bây giờ,
Nhớ em viết mấy vần thơ,
Tặng em đang lúc em chờ nợ duyên.


VÂN NGUYỄN . MAR 2 , 2016 . 6.10 AM .
VIẾT TẶNG TÔ HIỆP CHSHD (63-70) . CGS THOẠI NGỌC HẦU ,LONG XUYÊN .