Tuesday, September 6, 2016

THAN THỞEm thục nữ Tây đô bên sông Cửu,
Tủi phận đời duyên nợ phải tàn nhanh,
Than thở buồn sao cứ mãi vây quanh,
Phải định mệnh cho em đành bất hạnh ?

VÂN NGUYỄN. SEPTEMBER 3, 2016. 1.30 AM.

VIẾT TẶNG XUÂN THANH, TÂY ĐÔ , VIỆT NAM.