Tuesday, August 27, 2013

HƯU MỸ HƯU TA
Dòng đời lặng lẽ lướt qua nhanh,
Từ buổi sơ sanh tới học hành,
Những năm tuổi ngọc thanh xuân đó,
Nhìn đời trong mắt rõ màu xanh,

Dân Việt quê ta tuổi đi làm,
Trưa về một giấc thấy mà ham,
Ngũ niên hưu trí là nữ giới,
Quí ông phải đợi tới năm năm,

Bên Mỹ nữ nam tuổi lục tuần,
Sáu mươi hai rưởi quá thời xuân,
Mới hưởng hưu non phần đặc biệt,
Đương thời hưu bổng sáu mươi lăm,

Nếu thấy còn hơi sức để làm,
Cày thêm chẳng phải tại lòng tham?
Bởi ngại cư di nhàn sinh bệnh?
Xin cho ý kiến nghỉ hay làm.

VÂN NGUYỄN.  AUG 27TH. 2013.