Monday, August 26, 2013

MỘT ĐỜI GỐI CHIẾCTừ cái thuở trời tạo nên vạn vật,
Tổ loài người cũng đựơc đặt cho tên,
Như muôn chim vạn thú hót vang rềnh,
Ông A-đam một thời bên gối chiếc,

Trời thấu hiễu nỗi buồn như bất diệt,
Nên Ê-và thục nữ được tạo ra,
Để đôi tim hòa nhịp chốn địa đàng,
Vườn Ê-đen lòai người mang huyền thọai,

Những thế kỷ luật quân vương độc hại,
Tuyển mỹ nhân rồi con gái  còn trinh,
Làm cung phi mỹ nữ giữa cung đình,
Sống lặng lẽ một đời như tội phạm,

Khi may mắn vua thình lình ghé tạm,
Một đêm vui sau năm tháng cô đơn,
Dòng đời trôi chắc phải nỗi oán hờn?
Hận gối chiếc một đời vương phận bạc? VÂN NGUYỄN. AUG 26TH, 2013.