Monday, August 12, 2013

TẤM LÒNG NHÂN ÁINgười thiếu phụ ngày xưa quê đất Sóc,
Xã Đại-Tâm nho nhỏ có Khờ-me,
Nắng như thiêu đốt cháy buổi trưa hè,
Đồng môn cũ năm xưa thềm Hoàng Diệu,

Pía Vũng Thơm vang danh đồng hương hiểu,
Tiệm kinh doanh bánh mứt Mỹ Hiệp Thành,
Sang đất Mỹ chung số phận thuyền nhân,
Chịu đại họa trong những lần giông bão,

Đời không may cho chuỗi buồn khôn tả,
Bên xứ người chồng sớm phải ra đi,
Đứa con trai cùng số phận sầu bi,
Khó ai biết con đường gì để tránh,

Tháng ngày qua đồng môn lâm thảm cảnh,
Gởi chút quà giúp hoạn nạn khó khăn,
Mừng đồng hương họp mặt tết trăng rằm,
Gởi tặng bánh từ  xa ngàn vạn dặm,


VÂN NGUYỄN. AUG 12TH, 2013.
VIẾT TẶNG VÀ GỞI LỜI CẢM TẠ TRẦN THUY HƯƠNG, CHS HOÀNG DIỆU.
CHỦ NHÂN ĐÔNG PHƯƠNG BAKERY, LOUISIANA. USA.