Tuesday, August 13, 2013

ĐỒNG HƯƠNG TÔ KIỀU PHƯƠNG
Một đồng hương sinh ra từ Phú Lộc,
Tỉnh Ba Xuyên huyện Thạnh Trị quê nhà,
Sang định cư vùng đông đúc dân ta,
Bang Ca-li sống tuổi già hưu trí,

Thuở xa xưa mộng muốn làm ông nghị,
Nơi quê nhà thuộc tỉnh lỵ Sóc Trăng,
Nhưng không may thất cử chuyện khó khăn,
Tuy người anh Quách Huỳnh Hà giúp đỡ,

Tới đất Mỹ lòng còn nhiều trăn trở,
Cố công nhiều chủ nhiệm báo Đông Phương,
Nay rảnh rổi tìm kiếm bạn đồng hương,
Để tâm sự những ngày buồn viễn xứ,

Vỡ mộng Thu phu nhân quê khác xứ,
Tỉnh Gò Công có nhạn trắng ca tình,
Hai vợ chồng có lúc cảnh điêu linh,
Bởi con trai bỏ mình vì tai nạn,

Nỗi buồn thảm phai dần theo năm tháng,
Giờ chỉ còn một đứa ở bang xa,
Thỉnh thỏang sang thăm viếng một đôi ngày,
Cho cháu nội có ông bà bồng ẵm.


VÂN NGUYỄN. AUG 13TH, 2013.
VIẾT KÍNH TẶNG ANH CHỊ TÔ KIỀU PHƯƠNG, WESTMINSTER, QUẬN CAM.