Wednesday, August 21, 2013

THUYỀN CHƯA BẾN ĐỖChiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng nước,
Mịt mù xa chưa biết được về đâu,
Cũng như mây như khói phủ giang đầu,
Lang thang mãi với nỗi sầu vô định,

Thuyền mong manh với ít nhiều suy tính,
Một chiều nào biến thành chiếc đò ngang,
Bên sông vắng chờ đợi khách lỡ đàng,
Để thuyền nhỏ hết thở than lận đận.

VÂN NGUYỄN .AUG 21ST, 2013.

VIẾT TẶNG NGỌC THỦY, ĐỒNG MÔN HÒANG DIỆU, SYDNEY.