Saturday, October 25, 2014

HỌC TRÒ XƯA NAYTrai gái ngày xưa tuổi học trò,
Cơm ngày hai bửa để cầu no,
Ăn sang mặc đẹp nào đâu có,
Tiệc tùng bia rượu khó mà mơ,
Quê ta tuổi ngọc thời đại mới,
Quán nhậu lai rai có học trò,
Bên nầy dưới tuổi đời hai mốt,
Thuốc rượu làm gì có để “dzô.”

VÂN NGUYỄN. OCTOBER 24, 2014. 4.50AM.