Friday, October 24, 2014

ĐẮN ĐOTrời cho phận gái gốc rồng tiên,
Công dung ngôn hạnh đáng bạc tiền,
Rủi may chưa biết thuyền quyên phận,
Đắn đo suy tính chuyện tình duyên,

Thời thế đổi thay thật có phiền,
Ở quê vườn ruộng cực triền miên,
Ra thành làm mướn thì dễ sống,
Ngại phải xa cha với mẹ hiền,

Tới tuổi lấy chồng cũng có lo,
Duyên nợ phu thê phải đợi chờ?
Trai thời buổi khó cày đủ sống,
Lấy chồng ngoại quốc có nên mơ?

VÂN NGUYỄN. OCTOBER 23, 2014 – 5.55 AM.