Tuesday, October 21, 2014

ĐỒNG MÔN HUỲNH ĐÔ TIÊNThời trung học hiền hòa như cục đất,
Bởi nhà nghèo nên nào dám bon chen,
Gia phả đâu thân phận kẻ thấp hèn,
Thân sinh bạn là sĩ quan không thấp,

Tuổi thư sinh miệt mài bên đống tập,
Ra trường rồi theo học cấp sĩ quan,
Học viện quốc gia cảnh sát huy hoàng,
Tàn cuộc chiến tương lai sang ngỏ cụt,

Về Quảng Ngải lúc thăng làm trưởng cuộc,
Lấy vợ hiền xứ Quảng cũng là duyên,
Dân đất Sóc từ đó sống hai miền,
Sáu năm lẽ phải cực hình lao lý,

Cùng gia đình tới định cư đất Mỹ,
Tay trắng tay phải làm lại từ đầu,
Tôi và bạn mỗi người một bễ dâu,
Bỗng gặp lại sau năm dài cách biệt.

VÂN NGUYỄN. OCTOBER 21, 2014. 5.40 AM.

VIẾT TẶNG HUỲNH ĐÔ TIÊN CHSHD (63-70), GG, CALI.