Monday, October 6, 2014

LỜI CHÀO VĨNH BIỆTVừa mới hai năm còn thấy nhau,
Những tưởng rằng như mới hôm nào,
Trông thầy rất khoẻ ngày đại hội,
Nay chào vĩnh biệt nỗi lòng đau,
Tuổi đời chưa tới tầng thất thập,
Sớm vội ra đi chẳng tiếng chào,
Thôi đành nhận số trời đã định,
Vĩnh hằng thầy sớm được về mau.VÂN NGUYỄN. OCTOBER 6, 2014 .12.30 PM.
VIẾT  PHÂN ƯU CÙNG GIA QUYẾN VÀ ĐỒNG CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH THẦY NGUYỄN CÔNG THỪA CGSHD SỚM VẾ AN NGHĨ CÕI VĨNH HẰNG.