Tuesday, October 7, 2014

SIÊU SINH TỊNH ĐỘ
Ngỡ ngàng như một thoáng chiêm bao,
Thầy cô trường cũ của năm nào,
Một năm chưa trọn ngày trọn tháng,
Đành phải cuối lời giã biệt nhau,

Anh Quận cũng theo bước cô thầy,
Lìa đời tục lụy mới gần đây,
Xuôi theo định số về lạc cảnh,
Bỏ thầy xa bạn lánh trần ai,

Cô Hường giã biệt cõi vô thường,
Để lại thân bằng những vấn vương,
Thầy Thừa uổn tử thân còn đó,
Để trò để bạn ngỏ lời thương,

Thầy trò đất Sóc thưở dưới trường,
Cuộc đời phiêu bạc ở nhiều phương,
Xác phàm trả lại nguồn cát bụi,
Mong hương linh hướng cõi thiên đường.

VÂN NGUYỄN. OCTOBER 7, 2014 -5.00PM.
VIẾT CẦU SIÊU CHO TẤT CẢ THẦY, CÔ,  ĐỒNG MÔN QUÁ VÃNG.