Wednesday, December 24, 2014

35 NĂM NHÌN LẠI


Từ lúc lên thuyền vượt bễ khơi,
Tới đảo Nam Dương dạ rã rời,
Vui buồn chia sẻ đời viễn xứ,
Dòng đời kỷ niệm cũng đầy vơi,

Đến xứ cờ hoa tái tạo đời,
Gia đình vỏn vẹn hơn chục thôi,
Cháu chít bây giờ nơi đất khách,
Giòng họ rễ dâu đã trăm rồi,

Ngọc Quý thuyền xưa giờ mụt nát?
Ân nghĩa cưu mang đổi thay thời,
Đếm tuổi nhìn lên chân tóc bạc,
Mấy chục năm dài chớ chẳng chơi.VÂN NGUYỄN. DECEMBER 23 ,2014 – 6.30 AM.