Tuesday, December 30, 2014

NĂM MỚI


Tuần hoàn ngày mới đến rồi đi,
Năm mới nhân sinh nghĩ những gì,
Sống kiếp đời người cầu đắc thọ,
Để nhìn thế sự đổi thay chi,

Trẻ con vui thích sống lạc quan,
Hớn hở mừng năm cũ sắp tàn,
Rồi trông sớm được thành người lớn,
Lấy chồng cưới vợ hưởng vinh quang,

Người già đếm được mấy niềm vui,
Hửu phúc cháu con hay tới lui,
Năm mới đua nhau mừng tuổi thọ,
Lời rằng chúc cụ bách niên vui,

Bất hạnh bệnh hành thân khốn khổ,
Tân niên chắc phải thiếu nụ cười,
Gẫm đời than trách thầm bạc số,
Thành bại dương gian có tại trời?


VÂN NGUYỄN . DECEMBER 30 , 2014. 7.20 AM.