Sunday, January 11, 2015

TÂM TRẠNG NGÀY ĐÔNG
Đông về tiết lạnh thấm xương da,
Gió cuốn mang thêm tuyết phủ nhà,
Đất Mỹ năm nầy sao buốt quá,
Trời làm ảm đạm chuổi ngày qua,

Thất thập bây giờ đang bến trong,
Lãng du hơn nửa kiếp tang bồng,
Rừng hoang cọp thưở còn ngang dọc,
Một thời kỷ niệm đã mênh mông,

Chiều về giá rét bước tha hương,
Đã mấy năm qua cách trở đường,
Thân mẫu tuổi đời hơn cửu thập,
Mong về thấy lại phút thân thương,

Thầm nhớ quê cha độ xuân về,
Tuổi hạc mang nhiều chuyện lê thê,
Râu tóc bạc rồi trên xứ lạnh,
Đợi từng ngày một để nhìn quê.

VÂN NGUYỄN. JANUARY 9, 2015. NGÀY LẠNH XỨ CỜ HOA.

VIẾT TẶNG ANH LẠC NGUYỄN (HD58-64). NORTH CAROLINA.