Thursday, January 15, 2015

NGƯỜI CÙNG QUÊ NGOẠI
Đất Sóc miền tây nước Việt tôi,
Binh biến nơi đây đã bao đời,
Sử sách còn ghi thời khói lửa,
Quê Ngoại tôi rồi cũng thế thôi,

Minh Giang đồng cảnh quê Sóc Trăng,
Theo học bao năm chốn thị thành,
Trường xưa Hoàng Diệu danh còn đó,
Đồng môn cùng xứ thưở ngày xanh,

Mấy mươi năm lẽ đành xa xứ,
An –Lạc­­- Tây xã nhỏ dân lành,
New Or- leans xứ người trú ngụ,
Biết có mong về chốn tuổi xanh?


VÂN NGUYỄN. JANUARY 14, 2015. 4.45 PM.
VIẾT TẶNG CHỊ ĐỖ THỊ MINH GIANG (HD 61-67) NEW ORLEANS,LA.