Sunday, January 18, 2015

TỐNG CỰU NGHINH TÂN


Thời năm cũ qua rồi trong khoảnh khắc,
Những thăng trầm ngày tháng đã trôi qua,
Thầy trò nay dù vận mệnh xa nhà,
Có hy vọng ít nhiều ngày năm mới,

Trò Ngọc Thủy bên trời xa dịu vợi,
Trở về thăm thầy bạn ở Ca-li,
Cho dạ tiệc đượm thêm nét ly kỳ,
Bởi tiếng hát làm tan đi giá lạnh,

Đồng môn cũ thầy xưa người mỗi cảnh,
Định mệnh đời trời sắp đặt mà thôi,
Người hạnh phúc kẻ hụt hẫng bên đời,
Định cư đó rồi đây nơi đất lạ,

Tuy tuổi hạc làm nhân hầu như đã,
Biết đời mình rồi cũng phải ốm đau,
Giòng Lạc Việt ngàn năm vẫn tự hào,
Tống cựu đi đón tân ngày Nguyên Đán.


VÂN NGUYỄN. JANUARY 18, 2015 . 7.45 AM .

VIẾT LƯU NIỆM THẦY TRÒ HỌP MẶT ĐẦU NĂM 2015.