Thursday, January 22, 2015

TÌNH THUỞ HỌC TRÒ
Thời tuổi ngọc còn dưới trường trung học,
Sáng trưa chiều bận bịu sách đèn thôi,
Mùa thi đến tâm trạng có bồi hồi,
Lỡ thi rớt làm sao thành cô tú,

Một ngày nọ nghe mẹ cha nhắn nhủ,
Người mối mai chàng trai trẻ miền tây,
Cũng đồng hương của đất Sóc quê nầy,
Xin hỏi cưới về làm dâu lính thủy,

Chuyện ngày xưa ông bà thường gợi ý,
Tuổi cặp kê con gái phải lấy chồng,
Đợi tuổi hăm hay kén chọn trông mong,
Đến lúc đó sẽ phòng không gối chiếc,

Một năm sau ngày tân hôn dạ tiệc,
Kỷ niệm  đời ngày xuất giá tùng phu,
Chiều hôm qua nghe gió thoảng vi vu,
Như gợi nhớ lúc xưa vừa thôi học.


VÂN NGUYỄN. JANUARY 21, 2015.  10.15 PM .
VIẾT TẶNG ANH CHỊ THÀNH LONG-KIM PHÚC(HD 67-74) VICTORVILLE,CALI.