Saturday, February 7, 2015

BOLSA LƯU LUYẾNXa quê nghĩ lại mấy năm trôi,
Gặp lại người thân chẳng muốn rời,
 Về thăm hơn tháng nơi đất Sóc,
Chạm đất cờ hoa nhọc nhằn vơi,

Thầy bạn còn đây đời viễn xứ,
Cuối tuần rãnh rỗi để rong chơi,
Tửu quán nhâm nhi vài cốc rượu,
Bol-sa lưu luyến nhớ nhau đời.VÂN NGUYỄN. FEBRUARY 7 , 2015. 8.30 PM.

WELCOME HOME TONY HIẾU&MAI TRINH , RIVERSIDE.