Saturday, February 14, 2015

ĐÓN XUÂN THỜI BÁT THẬP


Thầy tôi tuổi quá bát tuần,
Nhìn qua vóc dáng bội phần trẻ trung,
Lúc xưa ngang dọc lẫy lừng,
Bên đời mô phạm tiếng từng lưu danh,

Thầy Thiên nói học phải hành,
Nhạc lý phải hiểu thật rành mới hay,
Tiếng anh cần luyện hằng ngày,
Thầy Bảy thường bảo nói sai người cười,

Nguyên đán kề cận đến nơi,
Trò xưa Hoàng Diệu muôn đời không quên,
Cầu mong sức khoẻ vững bền,
Nhất thiên niên thọ có tên các thầy.

VÂN NGUYỄN. FEBRUARY 12, 2015 . 1.30 PM… VIẾT KÍNH CHÚC
THẦY THIÊ , THẦY BẢY LUÔN VUI SỐNG AN BÌNH TRÒN NĂM ẤT-MÙI.