Thursday, March 5, 2015

ĐÁ BANHĐối thủ hai bên chiến đấu nhau,
Lưng khom chăm chú để mắt vào,
Hai tay cầm chặc chân nạng gỗ,
Lúc thủ gol nhà lúc tiến mau,

Chân giữa bên đen tấn công nhanh,
Bên trắng đưa chân giữ khung thành,
Đá tới đá lui không vào lỗ,
Mồ hôi ướt áo lại mất banh,

Lắm khi đá mạnh tăng cường độ,
Banh bị văng ra khỏi khung thành,
Không người nhặt bóng đành tự kiếm,
Độ nầy thắng bại bất phân tranh.

VÂN NGUYỄN. MAR 5, 2015 . 9.00AM.
VIẾT KỶ NIỆM TONY HIẾU-KHÁNH NGUYỄN, GRAND HOTEL, SAIGON.