Thursday, March 5, 2015

TIỄN ĐƯAĐưa tiễn người ra khỏi địa đàng,
Xa vùng thế tục bến trần gian,
Về bên thế giới miền lạc cảnh,
Gặp lại tổ tiên cõi vĩnh hằng,

Xác thân cát bụi tạm trong quan,
Lần cuối nhìn qua bởi thân bằng,
Quyến thuộc đau buồn chan chứa lệ,
Trầm hương nghi ngút uyện màu tang,

Vòng hoa phúng điếu hành trang để,
Tiễn bước người đi đến suối vàng,
Lẩm bẩm thì thầm câu khẩn nguyện,
Đời nhân đã hết nợ lầm than.

VÂN NGUYỄN. MAR 5 ,2015 . 1.30 PM.
VIẾT KỶ NIỆM NGÀY THẦY PHAN C Ô THẦY LỤC ĐƯA TIỄN NGƯỜI
QUÁ CỐ VỀ AN NGHỈ ĐỜI ĐỜI CÕI VĨNH HẰNG.