Saturday, April 4, 2015

NGÀY ĐÓ


Ngày đó xa gần bốn thập niên,
Kẻ ở người đi khắp mọi miền,
Tàn cuộc điêu linh tiền định sẳn?
Để hồn sông núi gẫm triền miên,

Ngày đó máu xương đã ngừng rơi,
Vận nước gây nên những đổi đời,
Kẻ vui hớn hở người lặng tiếng,
Hận đời lặng lẽ nguyện về khơi,

Ngày đó tương tàn đáng nhớ không?
Cháu con Âu Lạc giống tiên rồng,
Buồn vui quá khứ còn trơ đấy,
Có ước mơ gì phải ngóng trông?

Ngày đó bây giờ nghĩ khứ lai,
Thế hệ đổi thay đã bao ngày,
Nòi giống tiên rồng bay khắp xứ,
Viễn du hay phải tự lưu đày?

VÂN NGUYỄN. APR 3, 2015. 11.25 AM.
VIẾT CHO NGÀY THÁNG 4 NĂM 1975.