Sunday, April 5, 2015

TUỔI HỌC TRÒ


Nầy em gái nhỏ nữ sinh ơi,
Ở đâu sao lại đứng giữa trời,
Chờ đợi ai không nơi phố vắng,
Nón lá nghiêng che nắng nửa vời,
Muốn làm quen được hay không vậy,
Ngại thì xin hỏi lấy tên thôi,
Mai sau gặp lại vui chào đấy,
Nếu nhận lời xin hãy mỉm cười.VÂN NGUYỄN. APR 4 , 2015  10.05 PM.