Tuesday, May 19, 2015

BỜ CHUỐI SAU NHÀNhớ thời bé nhỏ tuổi mầm non,
Nhà quê tay lấm gót chân mòn,
Mẹ trử lúa khô phòng nạn đói,
Sau vườn buội chuối trổ buồng con,

Tấm cám hoà chung cùng xác chuối,
Nuôi heo mau lớn mập no tròn,
Kỷ niệm cỏn con còn vụng dại,
Hình dung làm nhớ mãi thời son.

VÂN NGUYỄN. MAY 18, 2015. 3.35 PM.